Ogłoszenia

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO

 Wzywam do odbioru depozytu wartościowego w kwocie:  4 516,16 zł (słownie: cztery tysiące pięćset szesnaście złotych 16/100 ) wraz z odsetkami naliczanymi co miesiąc/roku po zmarłej Pani:

 

TERESIE SKÓRNIEWSKIEJ

Podstawą do wydania depozytu jest sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku lub notarialne poświadczenie prawa nabycia spadku. W przypadku nie zgłoszenia się osób uprawnionych w ciągu 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania depozyt przejdzie na własność Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. nr 208, poz.1537).


2021/05/18
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2020/11/19, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2020/11/19 10:45:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2020/11/19 10:45:48 nowa pozycja