Przetargi - zmiany

modyfikacja siwz


Szczecin, 26.11.2014r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: DO.DW.331-3/2014

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Remont dachów w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W załączniku nr 1 – oferta cenowa zmienia się treść pkt 5, zamiast:

„5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres wskazany w siwz.”,

powinno być:

„5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres …….. miesięcy.”

Pozostałe zapisy SIWZpozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Zmieniony załącznik nr 1 do siwz


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: , wytworzono: 2014/11/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Irena Kopcińska, dnia: 2014/11/28 15:29:36
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Irena Kopcińska  2014/11/28 15:29:36  modyfikacja wartości 
Irena Kopcińska  2014/11/28 15:28:26  nowa pozycja