Dziennik zmian


Ostatnie zmiany w rozdziałach:
Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Zamówienia publiczne 2024/05/31 10:30:15  Joanna Wściubiak  nowe ogłoszenie 
Sprawozdania finansowe 2024/05/08 08:04:43  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji dodatkowej 
Ogłoszenia 2024/04/24 12:43:05  Katarzyna Stachowicz  nowe ogłoszenie 
Średni miesięczny koszt utrzymania 2024/03/26 11:47:48  Katarzyna Stachowicz  nowy wpis 
Deklaracja dostępności 2024/03/12 12:46:06  Katarzyna Stachowicz  aktualizacja 
Informacja o Domu 2024/03/07 12:49:59  Katarzyna Stachowicz  wprowadzenie danych 
Majątek 2024/03/07 08:25:48  Katarzyna Stachowicz  nowa pozycja 
Przedmiot działalności 2024/03/07 08:24:26  Katarzyna Stachowicz  wprowadyenie danych 
Zasady odpłatności za pobyt w Domu 2024/03/07 08:23:22  Katarzyna Stachowicz  wprowadzenie danych 
Warunki przyjęcia 2024/03/07 08:21:59  Katarzyna Stachowicz  wprowadzenie danych 
Strona Główna 2024/03/07 08:16:32  Katarzyna Stachowicz  wprowadzenie danych 
Status prawny 2024/02/28 09:46:15  Katarzyna Stachowicz  aktualizacja 
Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych 2024/01/25 09:26:54  Katarzyna Stachowicz  aktualizacja 
Budżet 2024/01/23 15:08:05  Katarzyna Stachowicz  nowy wpis 
Plan zamówień publicznych 2024/01/09 14:30:37  Katarzyna Stachowicz  nowy plan 
Kierownictwo 2024/01/05 12:26:31  Katarzyna Stachowicz  aktualizacja 
Organizacja Domu 2022/02/24 14:46:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu mieszkańców 
Usługi Społeczne 2021/12/08 14:15:09  Katarzyna Stachowicz  nowe ogłoszenie 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021/03/31 09:35:10  Katarzyna Stachowicz  nowy wpis 
Przetargi - pytania 2020/11/13 13:37:42  Katarzyna Stachowicz  nowy zestaw pytań 
Redakcja 2018/02/09 14:16:53  Jerzy Songin  nowa pozycja 
Warunki korzystania i cookies 2015/03/03 10:17:27  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
Przetargi - zmiany 2014/11/28 15:29:36  Irena Kopcińska  Zaktualizowano wpis