Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2020


 Plan zamówień publicznych na rok 2020 sporządzono zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 

L.P.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

w zł

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia

dostawa/usługa /robota budowlana

1

Usługa cateringowa

 

486 180 zł brutto

 

 

III kwartał 2019

 

Przetarg nieograniczony

Usługa społeczna

2

Remont pomieszczeń I piętra

1 500 000,00 zł

III kwartał 2020

Przetarg nieograniczony

Robota budowlana


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2020/03/17, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2020/03/17 12:33:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2020/03/17 12:33:26 nowa pozycja