Warunki przyjęcia


Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1693).

„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu.
Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty to jest: opinię dotyczącą stopnia sprawności, decyzję organu emerytalno- rentowego lub inną decyzję przyznającą świadczenia finansowe, oświadczenie osób zobowiązanych do alimentacji, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, orzeczenie sądu itp.
Na ich podstawie dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. 
Osobę kieruje się do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.
Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2008/04/21, odpowiedzialny/a: Agnieszka Podlaszczak, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2024/03/07 08:21:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2024/03/07 08:21:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2022/01/26 10:16:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/10/20 08:15:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 08:09:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 08:08:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 08:08:23 modyfikacja wartości
Magdalena Rydzyńska 2010/03/11 13:46:24 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/07/21 12:47:47 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/08/13 07:45:23 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/08/12 13:55:58 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/07/15 07:56:48 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/05/11 10:24:18 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/04/21 09:41:40 nowa pozycja