Ogłoszenia - archiwum

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO


 Wzywam do odbioru depozytu wartościowego w kwocie:  3088,24 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 24/100 ) wraz z odsetkami naliczanymi co miesiąc/roku po zmarłej Pani:

 

HALINIE PARYS

Podstawą do wydania depozytu jest sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku lub notarialne poświadczenie prawa nabycia spadku. W przypadku nie zgłoszenia się osób uprawnionych w ciągu 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania depozyt przejdzie na własność Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. nr 208, poz.1537).


2020/10/28
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2020/04/28, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2020/04/28 08:27:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2020/04/28 08:27:50 nowa pozycja