Status prawny

Podstawy Prawne Działania


Dom działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685).

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

6. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

7. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459).

10. Statutu nadanego Uchwałą Nr XII/446/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

11. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 506/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2019 r.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2018/02/20, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2022/01/26 10:19:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2022/01/26 10:19:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/11/03 14:36:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/10/27 14:32:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/10/19 09:21:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/10/18 15:03:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/01/14 14:44:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/06 09:44:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/06 09:43:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/06 09:40:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/07/03 10:39:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/07/02 15:12:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/07/01 14:26:46 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/02/20 15:20:02 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/02/20 15:18:28 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2016/03/11 13:55:06 modyfikacja wartości
Beata Jarema 2014/07/08 12:51:51 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2013/03/14 10:30:54 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2013/02/28 14:10:57 modyfikacja wartości
Leopold Chełmiński 2010/09/02 11:49:18 modyfikacja wartości
Magdalena Rydzyńska 2010/03/11 13:42:11 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/07/21 12:49:30 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/02/24 09:29:31 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/01/13 21:49:43 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/01/13 21:48:52 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/01/13 11:06:39 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/08/14 07:50:02 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/08/14 07:49:24 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/07/15 08:02:11 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/02/05 18:40:41 nowa pozycja