Przedmiot działalności


Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Mieszkańcami Domu są kobiety i mężczyźni w różnym wieku, stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Są im świadczone różnego rodzaju usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.


Bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości.


Opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.


Wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie Mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.


W Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą m. in.: lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.
 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2008/04/21, odpowiedzialny/a: Agnieszka Podlaszczak, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2024/03/07 08:24:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2024/03/07 08:24:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2022/01/26 10:20:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/05/14 09:08:25 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2016/03/11 13:53:12 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2013/03/14 10:32:04 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2012/08/20 11:08:47 modyfikacja wartości
Leopold Chełmiński 2010/10/29 10:50:25 modyfikacja wartości
Magdalena Rydzyńska 2010/03/11 13:43:09 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/07/21 12:49:55 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/08/12 13:08:43 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/07/15 08:03:54 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/05/11 10:27:34 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/04/21 10:11:50 nowa pozycja