Budżet

Budżet 2010


Dom Pomocy Społecznej

Rozdział  85202 - bieżące         2 799 177,73

Rozdział 85202 - majątkowe       512 398,00

 Ogółem : 3 311 575,73

 

Środowiskowe Domy Samopomocy

Zadania zlecone:

Rozdział  85203- bieżące        553 726,11

Rozdział  85203- majątkowe  699 866,51

Zadania zlecone ogłółem :    1 253 592,62

Zadania własne:

Rozdział  85203- własne              8 483,77

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Rozdział 85228- bieżące zlecone 131 454,94

 

Mieszkanie Chronione

Rozdział  85220- bieżące  56 084,84

 

Rządowe porozumienia - program ministerialny - dotacja -

Rozdział  85295 -  bieżące  43 325,41

Rządowe porozumienia - program ministerialny - własne + prace społecznie użyteczne

Rozdział 85295- bieżące  16 282,00


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2012/08/29, odpowiedzialny/a: Beata Wojciechowska, wprowadził/a: Jerzy Songin, dnia: 2018/02/21 14:32:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Songin 2018/02/21 14:32:03 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2012/08/29 10:24:09 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2012/08/29 09:48:41 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2012/08/29 09:20:23 nowa pozycja