Ogłoszenia

Projekt „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"


 

 

 

 

WAŻNE

 

Informujemy, że kończy się czas trwania projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” (nr RPZP.07.06.00-32-K051/19).

 

Terminy zakończenia wsparcia w ramach poszczególnych zadań projektowych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie:

  • 31.07.2023 – opieka wytchnieniowa w Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie,
  • 31.07.2023 – usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie,
  • 30.06.2023 – Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie.

Wypożyczalnia wznowi swoją działalność w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie od dnia 01 lipca 2023 r., co wiąże się ze zmianą zasad wypożyczania sprzętu. Regulamin Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, który zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2023 r. będzie dostępny na stronie www.dpskrucza.szczecin.pl od dnia 20 czerwca 2023.

Uczestnicy projektu zainteresowani zawarciem umowy wypożyczenia sprzętu na nowych warunkach mogą kontaktować się z pracownikami DPS „Dom Kombatanta” od 20 czerwca 2023 pod nr telefonu 798 805 371 lub 91 455 87 03 wew.128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

REALIZUJEMY PROJEKT

,,ZAOPIEKOWANI - SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2023 r. przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu adresowanego do mieszkańców z terenu Gminy Miasta Szczecin realizujemy trzy zadania:

Zad. 5

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH  Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH „NIEZAPOMINAJKA” W SZCZECINIE - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Zad. 6

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH „NIEZAPOMINAJKA” W SZCZECINIE - USŁUGI KONSULTACYJNO- DORADCZO-SZKOLENIOWE

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać nieodpłatnie z porad:

  • prawnika
  • psychologa
  • specjalisty ds. socjalno-ekonomicznych
  • zawodowego opiekuna
  • fizjoterapeuty
  • terapeuty

Zad. 11

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO W SZCZECINIE

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

(w tym również o bieżących naborach do poszczególnych zadań)

NA STRONIE:

www.dpskrucza.szczecin.pl

 

KONTAKT

Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie

Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: info@zaopiekowani.szczecin.pl

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 128 (usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe)

 

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: wypozyczalnia@zaopiekowani.szczecin.pl

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 118 (informacje ogólne, składanie wniosków)

tel. + 48 728 405 396 (wydawanie i przyjmowanie sprzętu, transport i montaż)


2023/07/31
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2020/06/04, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2023/06/20 10:50:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2023/06/20 10:50:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2023/06/20 10:40:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2023/06/20 10:19:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2023/06/20 10:13:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2022/08/22 10:30:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/06/04 08:57:03 nowa pozycja