Ogłoszenia

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO

 Wzywam do odbioru depozytu wartościowego w kwocie:  8 605,99 zł (słownie:  osiem tysięcy sześćset pięć złotych 99/100 ) wraz z odsetkami naliczanymi co miesiąc/roku po zmarłym Panu:

 

STANISŁAWIE HAŁASIE

 

Podstawą do wydania depozytu jest sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku lub notarialne poświadczenie prawa nabycia spadku. W przypadku nie zgłoszenia się osób uprawnionych w ciągu 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania depozyt przejdzie na własność Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. nr 208, poz.1537).


2023/04/10
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2022/10/11, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2022/10/11 09:55:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2022/10/11 09:55:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2022/10/11 09:39:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2022/10/11 09:35:18 nowa pozycja