Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2021


Plan zamówień publicznych na rok 2021

sporządzono zgodnie z wymogiem art. 23 ust. 1 ustawy Pzp

 

 

 

 L.P.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

w zł

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia

Dostawa

/usługa /robota budowlana

1

 

Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

 

 486 000 zł

IV kwartał 2021

Przetarg nieograniczony

Usługa społeczna


Załączniki:

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2021/02/28, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2021/09/30 12:37:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2021/09/30 12:37:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/04/14 10:54:27 nowa pozycja