Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2018


Plan zamówień publicznych na rok 2018


sporządzono zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

 L.P.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

w zł

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania

Tryb postępowania

Rodzaj zamówienia

Dostawa

/usługa /robota budowlana

1

Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległymi pomieszczeniami w  budynku Domu Pomocy Społecznej

560 000,00 zł

II kwartał 2018

Przetarg nieograniczony

Robota budowlana


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2018/02/09, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Jerzy Songin, dnia: 2018/08/13 12:40:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Songin 2018/08/13 12:40:54 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/08/13 12:34:19 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/08/13 12:32:44 nowa pozycja