Ogłoszenia - archiwum

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu


Wezwanie do odbioru depozytu wartościowego

Wzywam do odbioru depozytu wartościowego w kwocie 131,10 zł ( słownie: sto trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) wraz z odsetkami naliczanymi co kwartał każdego roku, po zmarłym Panu:

ANDZREJU KŁĘPA

Podstawą do wydania depozytu jest sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku.

W przypadku nie zgłoszenia się osób uprawnionych w ciągu trzech lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania depozyt przejdzie na własność Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów(Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537).


2013/04/26
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, wytworzono: 2013/04/26, odpowiedzialny/a: Beata Wojciechowska, wprowadził/a: Beata Wojciechowska, dnia: 2013/04/26 14:14:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Wojciechowska 2013/04/26 14:14:54 nowa pozycja