Status prawny

Podstawy Prawne Działania


Dom działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

7. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 2459).

10. Statutu nadanego Uchwałą Nr XII/446/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

11. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 506/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2019 r.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2018/02/20, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2020/01/14 14:44:21
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz  2020/01/14 14:44:21  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/11/06 09:44:55  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/11/06 09:43:52  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/11/06 09:40:39  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/07/03 10:39:49  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/07/02 15:12:06  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/07/01 14:26:46  modyfikacja wartości 
Jerzy Songin  2018/02/20 15:20:02  modyfikacja wartości 
Jerzy Songin  2018/02/20 15:18:28  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2016/03/11 13:55:06  modyfikacja wartości 
Beata Jarema  2014/07/08 12:51:51  modyfikacja wartości 
Beata Wojciechowska  2013/03/14 10:30:54  modyfikacja wartości 
Beata Wojciechowska  2013/02/28 14:10:57  modyfikacja wartości 
Leopold Chełmiński  2010/09/02 11:49:18  modyfikacja wartości 
Magdalena Rydzyńska  2010/03/11 13:42:11  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/07/21 12:49:30  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/02/24 09:29:31  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/01/13 21:49:43  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/01/13 21:48:52  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/01/13 11:06:39  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2008/08/14 07:50:02  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2008/08/14 07:49:24  modyfikacja wartości 
Łukasz Kłaczyński  2008/07/15 08:02:11  modyfikacja wartości 
Łukasz Kłaczyński  2008/02/05 18:40:41  nowa pozycja