przejdź do treści

Status prawny

Podstawy Prawne Działania


Dom działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 217, poz.1837);
  4. Rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 964);
  5. Statutu nadanego uchwałą Nr LIV/1018/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006r (zmienionego uchwałą Nr LXIII/1176/06, z dnia 16 października 2006r., uchwałą Nr XVII/447/08 z dnia 14.01.2008r., uchwałą Nr XXX/744/08 z dnia 18.12.2008r., uchwałą Nr XLIV/1118/10 z dnia 1 marca 2010r. oraz uchwałą XXIV/694/12 z dnia 26 listopaa 2012 r.).
  6. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 189/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2010 r. (zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 141/13 z dn. 02.04.2013r.).

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem