Warunki przyjęcia


Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu.
Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty to jest: opinię dotyczącą stopnia sprawności, decyzję organu emerytalno- rentowego lub inną decyzję przyznającą świadczenia finansowe, oświadczenie osób zobowiązanych do alimentacji, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, orzeczenie sądu itp.
Na ich podstawie dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. 
Osobę kieruje się do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.
Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2008/04/21, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2020/10/20 08:15:07
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz  2020/10/20 08:15:07  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/11/07 08:09:20  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/11/07 08:08:35  modyfikacja wartości 
Katarzyna Stachowicz  2019/11/07 08:08:23  modyfikacja wartości 
Magdalena Rydzyńska  2010/03/11 13:46:24  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/07/21 12:47:47  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2008/08/13 07:45:23  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2008/08/12 13:55:58  modyfikacja wartości 
Łukasz Kłaczyński  2008/07/15 07:56:48  modyfikacja wartości 
Łukasz Kłaczyński  2008/05/11 10:24:18  modyfikacja wartości 
Łukasz Kłaczyński  2008/04/21 09:41:40  nowa pozycja