przejdź do treści

Informacja o Domu


 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, funkcjonuje od roku 1947 jako całodobowa instytucja świadcząca usługi na rzecz osób wymagających opieki i pielęgnacji. Pierwotnie pełnił rolę domu rencisty, w latach 1988- 2006 był domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, a od 1 stycznia 2007 r. jest domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Obecnie, obok zachowawczego leczenia psychiatrycznego stosujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych.
Uczestnictwo w różnorodnych formach terapii to dla naszych mieszkańców nie tylko okazja do pogłębiania swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych następstw chorób i zaburzeń psychicznych.
Dom nasz zamieszkuje 74 Mieszkańców - chorych lub zaburzonych psychicznie.
W celu podkreślenia familijnej atmosfery Domu organizujemy naszym mieszkańcom uroczystości okolicznościowe, imprezy taneczne, a także wspólne biesiady mieszkańców z ich rodzinami.
Dbając o integrację mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym organizujemy wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, spotkania z mieszkańcami i uczestnikami innych placówek pomocy społecznej.
Możliwość uczestniczenia w codziennych spacerach pozwala na lepsze poznanie otoczenia oraz odkrywanie nowych, ciekawych miejsc. Dokonywane podczas spacerów zakupy pozwalają mieszkańcom na realizowanie treningu umiejętności społecznych.
Dom jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną zaspokajającą potrzeby opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Mieszkańcy zamieszkują pokoje 1., 2. i 3- osobowe.
Mieszkańcami opiekuje się wykwalifikowany zespół pracowników- terapeuci, pielęgniarki, opiekunki.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem