Zamówienia publiczne - archiwum

Tytuł Data publikacji
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2011/12/21
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2011/12/14
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2011/12/14
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2011/12/07
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - zamówienie z wolnej ręki 2011/05/30
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2011/05/19
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2011/05/12
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2011/04/28
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2011/04/19
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2011/03/09
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2010/12/15
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2010/10/20
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2010/08/18
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2010/08/18
Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap. 2010/08/09
Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap. 2010/06/14
”Remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.” 2009/09/02
”Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.” 2009/05/14
Zamówienie z wolnej ręki 2009/01/27
Dostawa mięsa i wędlin 2008/12/04
Zamówienie z wolnej ręki 2008/11/24
Dostawa mleka i przetworów mlecznych 2008/09/30