Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/12/04
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/08/01
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/05/23
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/04/19
Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2017/06/26
Remont pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2015/09/04
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentów w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2015/07/16
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/11
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/02/06
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2015/01/16
Remont dachów w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2014/11/18
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/11/13
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/11/13
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/11/13
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/11/13
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/10/08
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/08/28
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/06/05
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/04/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/04/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/04/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2014/04/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - zamówienie z wolnej ręki 2014/01/24
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2013/12/31
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2013/12/27
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2013/12/17
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2013/12/17
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2013/12/09
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2013/07/10
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2013/07/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2013/07/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2013/07/02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2013/06/24
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2013/03/20
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2012/12/28
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/12/24
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2012/12/21
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/12/17
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2012/10/05
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/09/28
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2012/09/28
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/09/21
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/08/03
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/07/26
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - zamówienie z wolnej ręki 2012/04/04
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2012/03/28
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/03/21
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki 2012/03/21
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie 2012/03/14
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - zamówienie z wolnej ręki 2012/01/02
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - wyniki 2011/11/14
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wraz z niezbędną infrastrukturą-wyniki 2011/11/10
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w budynku Domu Pomocy Społecznej 2011/10/28
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wraz z niezbędną infrastrukturą t 2011/10/27
Remont kapitalny pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie - wynik 2011/07/26
: Remont kapitalny pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2011/07/08
Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie. 2011/01/29
Remont systemu odprowadzania wody deszczowej oraz ścieków komunalnych na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 2010/11/15
„Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6” 2010/11/09
„Wymiana stolarki okiennej wraz z drobnymi robotami remontowymi budowlano-instalacyjnymi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6” 2010/10/12