przejdź do treści

Przedmiot działalności


I. Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Mieszkańcami Domu są kobiety i mężczyźni w różnym wieku, stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Są im świadczone różnego rodzaju usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
Bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości.
Opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
Wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.
W Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzą m. in.: lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem