Zamówienia publiczne - archiwum

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”

ogłoszone w dniu 07.12.2011r.

UZASADNIENIE PRAWNE
Działając w trybie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759), niniejszym informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


Data publikacji: 2011/12/14
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul.Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, wytworzono: 2011/12/14, odpowiedzialny/a: Beata Wojciechowska, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:39:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:39:46 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2011/12/14 12:18:51 modyfikacja wartości
Beata Wojciechowska 2011/12/14 12:05:44 nowa pozycja