Zamówienia publiczne - archiwum

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie

Wartość przetargu: o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”

ogłoszone w dniu 19.04.2011r.


UZASADNIENIE PRAWNE
Działając w trybie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759), niniejszym informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 


Data publikacji: 2011/04/28
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul.Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, wytworzono: 2011/04/28, odpowiedzialny/a: Violetta Duży, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:38:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:38:26 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2011/04/28 10:31:55 nowa pozycja