Zamówienia publiczne - archiwum

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - wyniki

Wartość przetargu: o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”

ogłoszone w dniu 12.05.2011r.

UZASADNIENIE PRAWNE
Działając w trybie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759), niniejszym informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


Data publikacji: 2011/05/19
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul.Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, wytworzono: 2011/05/19, odpowiedzialny/a: Violetta Duży, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:38:51
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz  2019/11/07 13:38:51  modyfikacja wartości 
Violetta Duży  2011/05/19 14:58:41  nowa pozycja