Zamówienia publiczne - archiwum

Zamówienie z wolnej ręki

Wartość przetargu: równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8


Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Wł. Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ) o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Dnia 19.01.2009r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia z firmą :

Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego
„SUPON” S.A 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki  (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm., art.67 ust.1pkt3).

Przedmiot zamówienia są: roboty budowlane związane z zadaniem pt. „nadbudowa łącznika 2. budynków Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby terapii zajęciowej”, tj. wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP oraz opracowanie dokumentacji technicznej instalacji SAP.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie ze sztuką budowlaną.


Wartość zamówienia : 10 800 zł netto + VAT wg obowiązującej stawki.


Data publikacji: 2009/01/27
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2009/01/27, odpowiedzialny/a: Leopold Chełmiński, wprowadził/a: Agata Kamińska, dnia: 2009/04/06 10:54:31
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kamińska  2009/04/06 10:54:31  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/01/28 08:44:14  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/01/27 13:27:06  modyfikacja wartości 
Agata Kamińska  2009/01/27 13:26:23  nowa pozycja